Wystartował Gdański Fundusz Senioralny dla Organizacji Pozarządowych!

Rozpoczęliśmy nabór dla organizacji pozarządowych na 5000 zł w ramach konkursu Gdański Fundusz Senioralny finansowanego ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Zapraszamy gdańskie NGO’sy do składania wniosków dotyczących działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nabór wniosków odbywa się na platformie www.witkac.pl od 10 maja do 24 maja 2018 roku do godziny 16:00.

Dla Kogo:

Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czego dotyczy:

Wsparcia działań organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Etapy oceny:

Pierwszy etap oceny

-> 25 maja 2018 roku- ocena formalna

-> 04 – 10 czerwca 2018 roku – ocena merytoryczna 

Drugi etap oceny

-> 12- 13 czerwca 2018 roku – polegał na 5-minutowej prezentacji projektu (forma dowolna) przed Komisją Konkursową.

-> 14 czerwiec 2018 roku – ogłoszenie wyników

Gdzie należy składać wnioski

Wnioski należy składać TYLKO drogą elektroniczna na stronie witkac.pl

W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.witkac.pl a następnie przejść do konkursu -> LINK TUTAJ

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 10 kwietnia do 24 maja 2018 roku do godziny 16:00.

Ważne: Należy dostarczy do Regionalnego Centrum Wolontariatu w ciągu 3 dni od złożenia w systemie witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

 

Więcej szczegółów:

Pod nr telefonu tel. 58 772 42 19 lub osobiście w siedzibie RCW ul. Pl. Solidarności 1, 80- 863 Gdańsk, Budynek ECS, III p. pok. 3.28

REGULAMIN 

WZÓR KARTY OCENY 

WZÓR WNIOSKU

WZÓR SPRAWOZDANIA

KARTA MONITORINGU 

 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy