O nas

O Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku powstało w 1994r. Od 2001 roku jesteśmy samodzielnym stowarzyszeniem działającym w ramach ogólnopolskiej Federacji Centrów Wolontariatu.

Na przełomie lat realizowaliśmy projekty kładące nacisk na aktywizację społeczności lokalnych oraz projekty mające na celu zmianę postrzegania wolontariatu i wolontariuszy z działań na rzecz pomocy społecznej w świadomą postawę obywatelską. Jesteśmy jedyną tego rodzaju organizacją w Gdańsku oraz jedyną organizacją wspierającą wolontariat w obszarze regionalnym.

 Promujemy i szerzymy ideę wolontariatu. Wspieramy, kreujemy oraz rozwijamy obszar społeczny, w tym szeroko rozumianą działalność wolontarystyczną. 

Jesteśmy organizacją nie nastawioną na osiąganie zysku, opartą na równoprawnym współdziałaniu, profesjonalizmie i społecznym zaangażowaniu. Naszym celem jest upowszechnienie idei wolontariatu i aktywności obywatelskiej na rzecz organizacji, instytucji i osób oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością. 

Nasza misja kieruje nasze działania na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego, uczestniczącego, opartego o zasady równości. 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku kreuje działania oraz wypracowuje standardy, którymi dzieli się z innymi. 

Działania RCWG bez wątpienia przyczyniły się do objęcia przez Miasto Gdańsk tytułu „Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022” jako pierwszemu miastu w Polsce.

Projekt i wykonanie: Mehowmy