Minigranty na inicjatywy wolontariackie

Masz pomysł na działanie wolontariackie, ale brak Ci funduszy na jego realizację? Spróbuj sił w konkursie na minigranty na inicjatywy wolontariackie!

Zapraszamy do “Konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie” w województwie pomorskim. 

Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich na terenie woj. pomorskiego.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytaj regulamin konkursu
2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu (dostępny z poziomu strony: www.korpussolidarnosci.gov.pl)
3. Wypełnij i złóż wniosek (najpóźniej do 30 listopada):

  • w wersji elektronicznej, jako skan wypełnionego i podpisanego wniosku, na adres: ks@wolontariatgdansk.pl
  • w wersji papierowej w biurze operatora lub partnerów wskazanych w zał. nr 6
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 1/3.27, 80-863 Gdańsk

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek pdf

Wniosek word

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Porozumienie

Sprawozdanie

Lista punktów

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u Operatora:
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy