Gdański Fundusz Senioralny – ruszył nabór w edycji wiosennej mikrograntów i na granty dla NGO’s

 

GDAŃSKI FUNDUSZ SENIORALNY
 to program wsparcia finansowego dla inicjatyw kreowanych i realizowanych
przez gdańskich seniorów i seniorki oraz organizacje działające na rzecz osób 60+. 

 

 

GRANTY DLA NIEFORMALNYCH GRUP SENIORÓW

Fundusz dedykowany jest przede wszystkim osobom 60+, które chciałyby zrobić coś na rzecz innych, lubią  aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas poznając nowych ludzi i nowe zajęcia, chcą pogłębiać swoje pasje, rozwijać zainteresowania, poszukiwać nowych możliwości rozwoju. To również okazja do tego, by inspirować innych i zachęcać do przyłączenia się do działających już grup czy inicjatyw.

Regulamin dla grup nieformalnych

Wzór wniosku

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do biura Operatora:

  • osobiście, pozostawiając wniosek w skrzynce na listy, zlokalizowanej w korytarzu przy wejściu do budynku ECS (wejście przy portierni od strony Hotelu Gryf)
  • wysyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres RCWG
  • wysyłając skan wnioski z podpisem lidera pocztą elektroniczną na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl 

 

GRANTY NA POMYSŁY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Drugą grupą odbiorców są organizacje pozarządowe podejmujące inicjatywy z myślą o aktywizacji społecznej i wolontariackiej oraz wspieraniu seniorów.

NGO’sy mogą aplikować o środki w wysokości do 7000 zł.

Wniosku należy składać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl 

Regulamin dla organizacji pozarządowych

Wzór wniosku

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest natomiast Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy