Raporty z badań

RAPORTY Z BADAŃ NAD SENIORAMI

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w ramach zrealizowanego projektu „Gdański model wolontariatu seniorów – krok I” przeprowadziło kompleksową diagnozę:
1. badanie jakościowe wśród organizacji publicznych i instytucji publicznych oraz liderów – seniorów w Gdańsku
2. badanie ilościowe – zrealizowane na próbie reprezentatywnej 700 gdańskich seniorów
3. wizyty studyjne w 9 miastach w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych badań cząstkowych  powstał raport całościowy.
Poniżej prezentujamy raporty z przeprowadzonych badań.

RAPORT CAŁOŚCIOWY

Aktywność społeczna gdańskich seniorów – raport z badania ilościowego.

Szanse i bariery do aktywności społecznej seniorów – raport z badania jakościowego.

Projekt i wykonanie: Mehowmy