Publikacja „Gdański Model Wolontariatu Szkolnego”

Niezmiernie miło jest nam oddać Państwu do rąk naszą najświeższą publikację, która w całości poświęcona jest zagadnienom wolontariatu szkolnego. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw środowisku szkolnemu i zaproponować usystematyzowanie obszaru wolontariatu szkolnego w Gdańsku. Pojęcie to traktujemy szeroko: zarówno jako działanie wolontariuszy-uczniów w środowisku szkolnym, jak i poza nim – przy wsparciu szkolnego koordynatora.

Niniejsza publikacja to rezultat pięcioletnich obserwacji funkcjonowania wolontariatu szkolnego w Gdańsku. To zbiór wskazówek i dobrych praktyk zebranych podczas spotkań z opiekunami i opiekunkami SKW w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To także efekt pracy sieci współpracy opiekunów szkolnych kół wolontariatu, która funkcjonowała przy Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w latach 2021-2023. To także odpowiedź na postulaty stworzenia Gdańskiego Modelu Wolontariatu Szkolnego zgłaszane podczas trzech edycji Forum Wolontariatu Szkolnego, które odbywały się latach 2021-2023.

Ufamy, że publikacja na stałe zagości w gabinetach dyrektorów i dyrektorek i będzie wskazówką, jak wspierać wolontariat szkolny w Gdańsku. Kierujemy ją zarówno do nauczycieli i nauczycielek, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wolontariatem szkolnym, jak i do pedagogów i pedagożek zaangażowanych w wolontariat od lat.

Projekt i wykonanie: Mehowmy