Minigranty GFS – II edycja

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego. 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Grupa inicjatywna, czyli nieformalna grupa złożona z 5 osób w wieku od 60 rż., zamieszkujących w Gdańsku, które chcą wspólnie realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków: 4-22.07.2022 do godz. 16:00
Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 25.07-05.08.2022
Ogłoszenie wyników konkursu: do 08.08.2022
Szkolenia dla liderów: 8-12.08.2022
Realizacja inicjatyw: 15.08-15.11.2022
Monitoring realizacji inicjatyw: 15.08-15.11.2022
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw: 14 dni od zakończenia projektu, zgodnie z datą wskazaną w porozumieniu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu i treścią załączników.

Projekt i wykonanie: Mehowmy