Minigranty GFS I EDYCJA 2024

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Grupa składająca się z minimum 3 osób (w tym lider) w wieku 60+, mieszkających w Gdańsku, które chcą wspólnie
realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków09.04-06.05.2024 r. do godz. 16:00
Ocena formalna i merytoryczna wniosków07.05.-20.05.2024 r.
Ogłoszenie wyników konkursu21.05.2024 r.
Szkolenia dla liderów27.05-28.05.2024
Realizacja projektu29.05.2024 r.-31.07.2024 r.
Monitoring realizacji projektu29.05.2024 r.-31.07.2024 r.
Sprawozdanie z realizacji projektu14 dni od zakończenia projektu, zgodnie z datą wskazaną w porozumieniu

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek podpisany ręcznie przez wszystkich członków grupy można składać na jeden z trzech możliwych sposobów:

 • osobiście w biurze operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00)
  plac Solidarności 1/3.27
  80-863 Gdańsk,
  budynek Europejskiego Centrum Solidarności- 3 piętro
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl
  , przy czym: wypełniony wniosek należy zeskanować i dołączyć do maila. W tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant GFS”.
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU
  Pl. Solidarności 1/3.27, 80- 863 Gdańsk z dopiskiem: Gdański Fundusz Senioralny

DOKUMENTY KONKURSOWE

Projekt i wykonanie: Mehowmy