Minigranty Gdańskiego Funduszu Senioralnego- II edycja

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Grupa składająca się z minimum 3 osób (w tym lider) w wieku 60+, mieszkających w Gdańsku, które chcą wspólnie
realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków 01.09-22.09.2023 do godz. 16:00
Ocena formalna i merytoryczna wniosków 22.09-9.10.2023 
Ogłoszenie wyników konkursu 9.10.2023
Szkolenia dla liderówod 9.10.2023
Realizacja projektu 15.10-01.12.2023
Monitoring realizacji projektu 15.10-01.12.2023
Sprawozdanie z realizacji projektu14 dni od zakończenia projektu, zgodnie z datą wskazaną w porozumieniu

8 września w godzinach 11:00- 13:00 zapraszamy także na spotkanie dotyczące Gdańskiego Funduszu Senioralnego, podczas którego odpowiemy na nurtujące Państwa pytania.

Spotkanie odbędzie się w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w sali 3.19 (3 piętro)

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek podpisany ręcznie przez wszystkich członków grupy można składać na jeden z trzech możliwych sposobów:

  • osobiście w biurze operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00) plac Solidarności 1/3.27 80-863 Gdańsk, budynek Europejskiego Centrum Solidarności- 3 piętro
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    gfs@wolontariatgdansk.pl , przy czym: wypełniony wniosek należy zeskanować i dołączyć do maila. W tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant GFS”.
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU
    Pl. Solidarności 1/3.27, 80- 863 Gdańsk z dopiskiem: Gdański Fundusz Senioralny

DOKUMENTY KONKURSOWE

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy