MIKOŁAJKOWE minigranty

Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku
konkursie na minigranty!
Tym razem macie szansę na pozyskanie środków na
MIKOŁAJKOWE akcje i inicjatywy wolontariackie!

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • środki można przeznaczyć na realizację akcji wolontariackich na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz działania mające na cel promowanie idei wolontariatu i zachęcanie do działania wolontariackiego
 • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 19.11.2023 r. lub do wyczerpania puli środków
 • działania można realizować w terminie od 1 do 10.12.2023 r.
 • wniosek może złożyć: grupa inicjatywna składająca się z min. 3 wolontariuszy
 • działania muszą być realizowane na terenie woj. pomorskiego

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 2. Sprawdź, czy Twoje / Wasze konto/-a w SOW jest/-są aktywne?
  Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem SOW, możesz zarejestrować konto na stronie https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register/volunteer
 3. Wypełnij i włóż wniosek

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek konkursowy – word
 3. Wniosek konkursowy – pdf
 4. Karta oceny formalnej
 5. Karta oceny merytorycznej

Projekt i wykonanie: Mehowmy