IX edycja konkursu „Aktywni Seniorzy”- zgłoś najbardziej aktywnych!

Zbliża się wyjątkowy czas w roku – PAŹDZIERNIK – MIESIĄC DEDYKOWANY SENIOROM I SENIORKOM. Z tej okazji jak co roku od 11 już lat doceniamy wyjątkowych i wyróżniających się aktywnością i pasją seniorów, a także miejsca szczególnie przyjazne seniorom.

Znasz takie osoby lub miejsca? Zgłoś je do konkursu!

Ruszyła XI edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Miasto Gdańsk oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów i seniorki, klubów senioralnych oraz miejsc przyjaznych seniorom. Konkurs ma promować działania i inicjatywy służące i sprzyjające poprawie jakości życia gdańskich seniorek i seniorów.

KATEGORIE KONKURSOWE:

W tegorocznym konkursie zostaną wręczone nagrody w 3 kategoriach:

  • Aktywny Senior/Seniorka
  • Grupa Seniorów / Klub Seniora
  • Miejsce Przyjazne Seniorom

CEL KONKURSU:

Konkurs ma na celu przede wszystkim docenienie i wyróżnienie aktywności osób w wieku senioralnym. Poprzez sylwetki aktywnych seniorów pokazujemy walory i dobrodziejstwa płynące z aktywnego celebrowania życia po 60-tce oraz inspirujemy do podejmowania nowych form aktywności. Pragniemy docenić tych najbardziej aktywnych – niektórzy z nich na aktywność społeczną przeznaczają kilkanaście godzin tygodniowo, działając na rzecz naszego miasta i swojej lokalnej społeczności.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Nominacja do konkursu następuje poprzez złożenie w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku wniosku konkursowego zgodnie z określonym wzorem.

Wniosek można:

  1. przesłać elektronicznie na adres gfs@wolontariatgdansk.pl (w tytule maila należy wpisać: Nominacja na konkurs Aktywni Seniorzy)
  2. przesłać drogą pocztową na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku,
    ul. Plac Solidarności 1/3.27, 80-863 Gdańsk, z dopiskiem: Konkurs Aktywni Seniorzy (decyduje data dotarcia do biura, nie stempla pocztowego)
  3. dostarczyć osobiście do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa 06.10.2023 r. o godzinie 14:00

Laureatów konkursu poznamy podczas Balu Seniora, który odbędzie się 19 października 2023r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: gfs@wolontariatgdansk.pl oraz pod numerem telefonu 58 772 42 19

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Konkurs finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Projekt i wykonanie: Mehowmy