Granty Gdańskiego Funduszu Senioralnego 2024

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków09.04.2024-06.05.2024r. do godz. 16:00
Potwierdzenie złożenia wniosku z witkac.pl2 dni od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl
Ocena formalna09.05.2024-15.05.2024
Uzupełnienie braków formalnych10.05.2024-14.05.2024
Ocena merytoryczna15.05.2024-29.05.2024
Ogłoszenie wyników konkursudo 29.05.2024
Szkolenie dla realizatorów05.06.2024-06.06.2024
Realizacja inicjatyw06.06.2024-29.11.2024
Monitoring realizacji inicjatyw06.06.2024-29.11.2024
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw14 dni od zakończenia projektu

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji online w systemie witkac.pl

DOKUMENTY KONKURSOWE

Projekt i wykonanie: Mehowmy