Granty Gdańskiego Funduszu Senioralnego 2023

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków27.02-27.03.2023r. do godz. 16:00
Potwierdzenie złożenia wniosku z witkac.pl3 dni od dnia złożenia wniosku w systemie witkac.pl
Ocena formalna28-31.03.2023r.
Uzupełnienie braków formalnych03-05.04.2023r.
Ocena merytoryczna06.04-22.04.2023r.
Ogłoszenie wyników konkursudo 23.04.2023r.
Szkolenie dla realizatorów26.04.2023r.
Realizacja inicjatyw01.05-30.11.2023r.
Monitoring realizacji inicjatyw01.05-30.11.2023r.
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw14 dni od zakończenia projektu

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji online w systemie witkac.pl

DOKUMENTY KONKURSOWE

UWAGA!

Nastąpiły zmiany dotyczące Gdańskich Funduszy Senioralnych!

Wydłużenie terminu składania wniosków do 27.03 2023r.

Pojawił się nowy obszar działań – „Integracja dzieci i młodzieży ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska”.

Zmiana czasu realizacji projektów dla :

Granty 01.05-30.11.

Wnioski, które wpłynęły przed 15 marca nie wymagają aktualizacji.

W przypadku chęci zaktualizowania wniosku, który wpłynął przed 15 marca, o dodatkowy obszar działania istnieje możliwość wycofania go i złożenia nowego, zaktualizowanego wniosku do 27 marca 2023r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska oraz UNICEF.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy