Zostaliśmy GDAŃSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ ROKU!

Ta gdańska dewiza przyświeca nam każdego dnia! W każdym naszym działaniu na rzecz Gdańska i jego mieszkańców. Dokładając swoją cegiełkę do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywania lokalnych problemów. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale również zobowiązanie do dalszego działania na rzecz naszego pięknego miasta i jego rozwoju.

W naszym codziennym zaangażowaniu kładziemy nacisk na solidarność, widoczną w działaniach, które przyczyniają się do wspólnej przyszłości. Działamy, aby tworzyć rzeczywistą zmianę i troszczyć się o poprawę warunków życia społeczności lokalnej.

Szczególnie gratulujemy laureatce nagrody w kategorii osoby Elżbiecie Klawikowskiej oraz wyróżnionej Barbarze Badowskiej- Średniawie za Waszą wielką pracę na rzecz Gdańska.

Warto również docenić wszystkich nominowanych społeczników i organizacje, którzy wkładają swoją cegiełkę w wzmocnienie gdańszczan. Dziękujemy Jakubowi Hamanowiczowi, Aleksandrze Lehmann, Małgorzacie Zamorskiej-Misztal, Fundacji „Świat Wrażliwy”, Fundacji Mamma Mia, Fundacji RC, MEWCE, Galerii Społecznie Zaangażowanej oraz wszystkim, którzy, mimo braku nominacji, są istotnym ogniwem w kreowaniu lepszego Gdańska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy