Znamy zwycięzców VI. Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Nutricia, DB Schenker i ex aequo Danone oraz Kompania Piwowarska – to zdobywcy pierwszych trzech miejsc w VI. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony przez dr. Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez PwC. Ogłoszenie wyników nastąpiło 26 kwietnia, podczas gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wcześniej odbyła się konferencja pt. „Rola liderów biznesu w rozwoju społecznym”. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dr. Bolesława Roka, który analizował rolę odpowiedzialnych przywódców w biznesie. Podkreślił, że co prawda zrównoważony rozwój zależy od wszystkich – polityków, obywateli i przedstawicieli biznesu, ale to liderzy biznesu są tymi, od których oczekujemy najwięcej. Przytoczony został przykład Grega Smitha, który opisał w New York Times powody swojego odejścia z Goldman Sachs. Najważniejszym argumentem było to, że firma sprzedawała klientowi produkt, który nie tworzy dla niego żadnej wartości, a jedynie zwiększa zysk firmy. Kolejne wystąpienie, Aleksandry Stanek-Kowalczyk z firmy PwC, poświęcone było wpływowi biznesu na otoczenie. Następnie wyświetlono nagranie z wypowiedzią Mirelli Panek-Owsiańskiej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która przeanalizowała wyniki Rankingu pod kątem odpowiedzi na pytania dotyczące różnorodności w firmach. Podkreśliła istotność prowadzenia polityki różnorodności w firmach i zachęciła firmy do podpisania Karty Różnorodności.

 

Druga część konferencji zawierała prezentacje przedstawicieli firm wdrażających strategię CSR. Rozpoczęła Joanna Maderska z ENEA, która przedstawiła rozumienie społecznej odpowiedzialności w ENEA. Opisała szczegółowo strategię CSR firmy, to jak firma raportuje mierzenie działań CSR, oraz zaprezentowała przykłady dobrych praktyk firmy. Piotr Glen z PZU opisał fundusz prewencyjny, który stanowi kluczowy element wsparcia działań CSR firmy. Dzięki stworzeniu tego funduszu PZU wspiera policję, a także górskie i wodne służby ratownicze. Najważniejszym obszarem zaangażowania firmy jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przedstawiciel PZU zaprezentował kampanie społeczne realizowane przez firmę, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadeklarował również, że obszarem, na którym firma skupi się w najbliższym czasie, jest zdrowie. Monika Kulik z Orange Polska przedstawiła strategię CSR swojej firmy. W rozumieniu Orange CSR to przede wszystkim dialog z otoczeniem społecznym. Kluczowe dla realizacji tej strategii jest zrozumienie czym jest społeczna odpowiedzialność przez wszystkich pracowników firmy. Anna Zawadzka i Agnieszka Żukowska z Totalizatora Sportowego opowiedziały o rozwoju społecznej odpowiedzialności w swojej firmie. Kroki milowe to m.in. przygotowanie strategii CSR, kolejne raporty społeczne, czy podpisanie Karty Różnorodności. Strategia Totalizatora zawiera się w 4 głównych obszarach: pracownicy, bezpieczna gra, społeczność lokalna, środowisko.

 

Konferencję zakończyła debata z udziałem dr. Bolesława Roka, Ewy Zamościńskiej z CSR info, Piotra Glena z PZU, Macieja Balcerzaka z Orange Polska oraz Anny Zawadzkiej z Totalizatora Sportowego. Uczestnicy rozmawiali m.in. o konieczności sprawnego komunikowania działań CSR, o edukowaniu kadry menedżerskiej, czy o sposobach mierzenia wzrostu wartości firmy.

 

Spisał Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zdjęcia: Dziennik Gazeta Prawna

 

 

 

 

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=5729

Projekt i wykonanie: Mehowmy