Znamy już laureatów Antka

Wczoraj w auli Ateneum odbyła się Gala Konkursu Antek, czyli przyznano nagrody za najlepsze inicjatywy dotyczące równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Gala rozpoczęła się punktualnie o 10:00 przemówieniem dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku Katarzyny Strzały-Osuch. Po przywitaniu wszystkich gości i krótkim wstępie, nastąpiło to na co czekali wszyscy, a mianowicie – wręczenie nagród. Trzecie miejsce w trzeciej edycji konkursu „Antek” zajął GOPS Kartuzy ze swoim projektem „Daj szansę, pomóż sobie i innym”, projekt wspierał osoby niepełnosprawne z małych miejscowości. Drugie miejsce otrzymał projekt, który został wyróżniony również przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 5 grudnia na Gali Wolontariatu – projekt z Tczewa„Stuk Puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci”. Projekt wspiera seniorów, a dokładniej grupę 50+. Seniorzy wzięli udział w warsztatach fotograficznych i komputerowych, zdobyli wiedzę, dzięki której nawet siedząc w domu mogli nawiązywać kontakty z innymi i być aktywnymi obywatelami. Pierwsze miejsce przyznano MOPS w Gdańsku, a w szczególności projektowi, który przedstawił sposób postępowania z osobami nietrzeźwymi, przebywającymi w miejscu niemieszkalnym w okresie zimowym. Dzięki współpracy MOPS-u ze służbami mundurowymi, a także dzięki doskonale wdrożonemu programowi, zimą 2011 roku nie ucierpiała żadna osoba.

Galę zakończyło seminarium dotyczące roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności.

Projekt i wykonanie: Mehowmy