Zgłoś się do komisji!

31 października 2012 mija termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych w mieście Gdańsku .

 

Podczas dotychczasowych spotkań plenarnych najwięcej czasu zabierało zgłaszanie kandydatur, a następnie ich prezentacja. Powodowało to bałagan, a jednocześnie nie pozwalało poznać osób, które chciały w naszym imieniu zasiadać w komisjach. Dlatego w tym roku nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów podczas spotkania plenarnego.

 

Natomiast z przesłanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista kandydatów, która wraz z życiorysem i uzasadnieniem kandydowania umieszczona zostanie na stronie Miasta, Pozwoli to nam zapoznać się z kandydatami i dokonać świadomego wyboru.

 

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

Projekt i wykonanie: Mehowmy