Z(dr)owie się je najważniejszym. Jutro Światowy Dzień Zdrowia

Nie tylko zbliżająca się Wielkanoc, ale również nasze własne jubileusze skłaniają nas do życzeń. Życzymy sobie pomyślności i spełnienia marzeń, ale przede wszystkim życzymy sobie zdrowia. Czy jest to utarty slogan, czy szczere intencje – pewnie bywa różnie. Niezaprzeczalnie jednak nasze zdrowie powinno być dla nas największą wartością.


Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzony jest od 1950 roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najważniejsze i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Światowy Dzień zdrowia każdego roku obchodzony jest pod innym hasłem. Ideą tegorocznych obchodów jest problem starzenia się a temat przewodnim brzmi „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”


Szacuje się, że wkrótce na świecie będzie żyło więcej ludzi w wieku powyżej osiemdziesiątki niż kiedykolwiek wcześniej w historii. W latach 2000-2050 liczba tych osób wzrośnie niemalże czterokrotnie i wyniesie 395 milionów. Do roku 2050 populacja ludzi w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia będzie stanowić 22 % wszystkich mieszkańców naszej planety. W ciągu najbliższych 5 lat po raz pierwszy w historii, liczba osób w wieku przekraczającym sześćdziesiąt pięć lat przewyższy liczbę dzieci w wieku poniżej 5 lat, a do roku 2050, liczbę dzieci do 14 roku życia. W drugiej połowie dwudziestego wieku średnia długość życia wzrosła o prawie 20 lat. Można sądzić, że spadek przyrostu naturalnego oraz wydłużanie trwania życia wpłyną na zdrowie publiczne.


Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisują się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012. Przez cały rok, Polskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będą prowadzić kampanię kładącą nacisk na wkład osób starszych w życie społeczeństw i gospodarstw poszczególnych krajów a jednocześnie zwracającą uwagę na kwestie zdrowotne związane z wiekiem.


Musimy pamiętać, że zdrowe starzenie się umożliwi nam pozostanie niezależnymi i aktywnymi ludźmi. Zdrowy styl życia zapewnić nam może odpowiednio zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, regularny dostęp do usług zdrowotnych oraz okresowe badania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/en/

 


Żaneta Witkowska

 

 

 

 

Foto: Ann from Detroit

Projekt i wykonanie: Mehowmy