Zawalcz o 50 tysięcy!

Ruszyła piąta edycja konkursu na budowę małych placów zabaw. Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych, które na budowę placu w Gdańsku mogą otrzymać dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Oferty w konkursie można składać do 23 czerwca. Dzięki programowi organizacje pozarządowe wybudowały w Gdańsku 40 małych placów zabaw, na co Gmina przeznaczyła już 2 miliony złotych!

Celem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł!

W tym roku preferowana będzie lokalizacja placów zabaw w następujących w dzielnicach: Gdańsk–Południe (obszar Chełm oraz osiedla: Orunia -Św. Wojciech -Lipce, Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Kokoszki), Gdańsk-Śródmieście oraz na osiedlach Rudniki, Krakowiec- Górki Zachodnie, Nowy Port.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do połowy grudnia 2014r. Merytorycznym wydziałem, który zajmuje się organizacją konkursu jest Wydział Programów Rozwojowych i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.
ul. Kartuska 5 , 80-103 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Tel. 058 526 80 00 Fax 058 526-80-01. Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na stronie Miasta TUTAJ.

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:
• Zgodę Rady Jednostki Pomocniczej ( Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawioną w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.
• Plan sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych.
• Pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce.
• Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planowana jest budowa placu zabaw.
• W przypadku gdy teren, na którym ma powstać planowany plac zabaw nie jest terenem gminnym – zgodę właściciela terenu na utworzenie placu zabaw na okres co najmniej 3 lat. Udzielona zgoda przedstawiona jest w formie umowy.

Projekt i wykonanie: Mehowmy