Zarządzanie wolontariatem w instytucjach kultury

Dnia 5 października odbędzie się szkolenie dla koordynatorów wolontariatu skierowane specjalnie do pracowników instytucji i organizacji związanych z kulturą! 🙂 Oprócz aspektów związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem wolontariatem zostanie też przybliżony temat współpracy z wolontariuszami-imigrantami.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużym wsparciem dla instytucji w jej codziennych działaniach może być wolontariusz – warto poszerzyć horyzonty w tym obszarze i nawiązać współpracę z korzyścią dla obu stron!

Godziny szkolenia: 09:00 – 14:00

Program szkolenia:
1. Definicja wolontariatu
2. Program wolontariatu w organizacji
3. Przygotowanie organizacji do przyjęcia wolontariusza
4. Zarządzanie wolontariatem:
• Zadania koordynatora wolontariatu
• Rekrutacja wolontariuszy: kanały, oferta, przyjęcie wolontariusza
• Współpraca i motywowanie: komunikacja, informacja zwrotna, motywacja
• Sytuacje problemowe
• Dokumentacja
5. Współpraca z imigrantami w zakresie wolontariatu
6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
7. Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu

Szkolenie odbędzie się w budynku Europejskiego Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, w sali warsztatowej nr 5 na III piętrze.

Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz:
https://tinyurl.com/szkolenie-wolontariat

Po szkoleniu będzie możliwość z korzystania z indywidualnych konsultacji dot. projektów wolontarystycznych w organizacjach, których przedstawicielami będą uczestnicy.

Projekt i wykonanie: Mehowmy