Zarządzanie wiedzą

Najważniejszym zasobem biznesu są ludzie – ich wiedza, umiejętności i doświadczenie. Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego pokazuje, jak właściwie i skutecznie zarządzać kapitałem intelektualnym pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Publikacja „Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR. Wyzwania, możliwości, trendy” zachęca do zmiany myślenia o wiedzy w organizacji, analizując najważniejsze wyzwania i możliwości w tym zakresie. Część teoretyczna prezentuje podstawowe informacje na temat roli, jaką spełnia wiedza w firmie oraz procesów, które pomagają ją rozwijać i efektywnie wykorzystywać. Przykłady i wskazówki firm – liderów odpowiedzialnego biznesu pokazują praktyczne aspekty tego działania.

 

źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy