Zaproszenie na spotkanie w ramach cyklu „Opowiadacze historii”

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu „Opowiadacze Historii”, które odbędzie się jutro 25.10 o godz. 17.00 w Królewskiej Fabryce Karabinów przy ul. Łąkowej 35/38. Tym razem tematem przewodnim dyskusji będą dolnomiejskie fabryki i zakłady pracy. Dodatkowo Pan Marcin Krzemiński – właściciel znacznej części dawnej Fabryki Karabinów, oprowadzi wszystkich gości po obiekcie oraz opowie o swoich doświadczeniach i planach z nim związanych.
Opowiadacze Historii to cykl spotkań z mieszkańcami – bohaterami Dolnego Miasta i osobami związanymi, zawodowo lub emocjonalnie, z tą wyjątkową, śródmiejską dzielnicą Gdańska. Jego celem jest nie tylko przybliżenie społeczności lokalnej niezwykle ciekawej przeszłości miejsca, w którym żyją, ale także ożywienie życia społecznego dzielnicy, budowa lokalnej tożsamości oraz promocja Dolnego Miasta w oparciu o takie elementy jak: historia, sztuka i rekreacja.

Tematyka spotkań dotyczy historii, mitów oraz ludzi i miejsc osadzonych w przestrzeni Dolnego Miasta.  Mieszkańcy i zaproszeni goście specjalni – lekarze, sportowcy, tramwajarze, przewodnicy, nauczyciele, architekci i artyści dzielą się swoimi wspomnieniami dotyczącymi historii dzielnicy i toczącego się tu życia codziennego.  Wspólne rozmowy to także okazja do obejrzenia fotografii archiwalnych, wymiany poglądów i pomysłów dotyczących Dolnego Miasta, pobudzenia poczucia identyfikacji z miejscem oraz uświadomienia sobie, że każdy z nas może mieć wpływ na zmiany środowiska, w którym żyje.  W dyskusji wzięli już udział m.in.: Jacek Bogdziewicz, Marek Bumblis, Wojciech Charkin, Jacek Głomb, Maciej Kosycarz, Grzegorz Sulikowski, dr Jakub Szczepański i Anna Woroniecka.

Cykl jest realizowany dzięki zaangażowaniu podmiotów, działających wspólnie w ramach Partnerstwa „Dolne Miasto Otwarte”. Moderatorem spotkań jest animator społeczności lokalnych Piotr Wołkowiński, działający w ścisłej współpracy z Fundacją Theatrum Gedanense oraz Referatem Rewitalizacji WUAiOZ UMG.

Organizatorzy i uczestnicy spotkań mają w tegorocznych planach zorganizowanie wycieczki po Dolnym Mieście oraz uruchomienie bloga  – rodzaju pamiętnika tworzonego i pisanego przez wszystkie osoby zainteresowane historią oraz zaangażowane w program rewitalizacji dzielnicy.  Ponadto zebrane i opracowane materiały archiwalne oraz komentarze i przekazy ustne zostaną wykorzystane na potrzeby publikacji subiektywnego przewodnika, mającego stanowić źródło informacji o Dolnym Mieście oraz narzędzie jego promocji i budowy pozytywnego wizerunku.

Cykl stanowi element miejskiego Programu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku „Dolne Miasto Otwarte” i „Fabryki Talentów     na Dolnym Mieście”. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta Gdańska.

Projekt i wykonanie: Mehowmy