Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

  Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na temat Państwa doświadczeń z wolontariatem w Gdańsku.

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety elektronicznej, wystarczy kliknąć na następujący link:

http://prepost.pl/partnerzy2/

Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej do dnia 5 grudnia 2011r.

Badanie jest prowadzone w ramach ewaluacji Projektu „Synergia – system organizacji wolontariatu w Gdańsku”. Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu i pomoc w badaniu. 

Z poważaniem

Realizatorzy Projektu

Projekt i wykonanie: Mehowmy