Zapraszamy na spotkanie poświęcone wspieraniu i rozwojowi wolontariatu w środowiskach lokalnych.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza na spotkanie poświęcone wspieraniu i rozwojowi wolontariatu w środowiskach lokalnych.

 

CEL SPOTKANIA

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w koalicji powołanej na rzecz rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym, realizowanej w ramach projektu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego”, którego liderem w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Na pierwszym z cyklu spotkań, mając na uwadze różnorodność Państwa doświadczeń i perspektywy spojrzenia, a także lokalnych uwarunkowań, chcielibyśmy wspólnie pochylić się nad stanem wolontariatu w woj. pomorskim, a w konsekwencji do zaplanowania działań, rozwiązań, inicjatyw, które pomogą nam wypracować i wdrożyć działania mające na celu upowszechnienie, wzmocnienie i rozwój wolontariatu, w szczególności wolontariatu długoterminowego.

NASZE DRZWI SĄ OTWARTE DLA WSZYSTKICH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wolontariatem:

– przedstawicieli lokalnych centrów wolontariatu i centrów organizacji pozarządowych,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych,
– wolontariuszy, liderów wolontariatu, animatorów, liderów lokalnych społeczności, działaczy społecznych, aktywistów,
– przedstawicieli rad organizacji pozarządowych i innych ciał doradczych,
– kierownictwo placówek edukacyjnych, nauczycieli i opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu,
– przedstawicieli administracji samorządowej i instytucji publicznych,
– przedstawicieli sektora biznesu,
– osoby zainteresowane rozwojem sektora obywatelskiego i współpracy międzysektorowej.

PLAN SPOTKANIA

1. Powitanie, prezentacja celu i założeń spotkania.
2. Wolontariat w woj. pomorskim – jak jest?
3. Wolontariat w woj. pomorskim – perspektywa przyszłości.
4. Określenie możliwości współpracy uczestników spotkania w zakresie rozwoju wolontariatu w lokalnych społecznościach.
5. Podsumowanie spotkania.

POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ

Aby wziąć udział w spotkaniu, do 20 września wypełnij zgłoszenie: zgłoszenia

DATA: 24.09.2019, GODZINA 10:00-14:00
LOKALIZACJA SPOTKANIA: Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 4 (3 piętro)

Projekt i wykonanie: Mehowmy