Zapisz się na szkolenie, jest bezpłatne!

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu  zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat Fundraisingu  w Gdańsku w ramach projektu „Polski Fundraising”.

 

Szkolenie odbędzie w dniach 20 -23 sierpnia i jest skierowane do organizacji z woj. POMORSKIEGO.

Dzień pierwszy: Podstawy Fundraisingu

Tematyka: Skuteczne pozyskiwanie funduszy. Miejsce Fundraisingu w społeczeństwie  obywatelskim,  Ekonomia  społeczna  i działalność  gospodarcza,  aktywność  w społecznościach lokalnych.  Jak aktywność  organizacji  przekłada  się  na aktywność  obywateli  a finansowanie  oparte  o  fundraising  uczy samodzielności  i  odpowiedzialności  za  siebie  samego  i społeczność. Komunikacja społeczna oparta na relacjach. 

 

Dzień  drugi: Narzędzia  Fundraisingu

Tematyka: 24  podstawowe  metody  fundraisingowe  dla  organizacji obywatelskich.  Pozyskiwanie  darczyńców.  Ćwiczenie innowacyjnej gospodarki  –  test  windy „dlaczego  miałbym  ci  pomóc”.  Praca  z  darczyńcą  indywidualnym.  Przykłady  dobrych  kampanii polskich i zagranicznych. Zasady etyczne w działalności fundraisingowej.

 

Dzień trzeci: Narzędzie  i Planowanie  Fundraisingu  –  

Tematyka: przegląd  narzędzi PR. Przykłady ciekawych kampanii społecznych budowania wizerunku ze Szwajcarii i Polski. Budowa zespołu zadaniowego i organizacja, konstrukcja budżetu kampanii. Pozyskiwanie do współpracy mediów i innych partnerów. Ewaluacja oraz monitorowanie efektów kampanii, badania opinii społecznej.

 

Dzień  czwarty: Planowanie  i Wdrażanie  Fundraisingu

Tematya:  motywacja relacje wewnątrz  organizacji. Główne  cele działań  fundraisingowych.  Fundraising  jako  zmiana –  zagrożenia i  szanse.  Strategie rozwoju  organizacyjnego.  Tworzenie  listy potrzeb  i  planów  fundraisingowych.  Definiowanie potencjalnych darczyńców  oraz  możliwych  źródeł  funduszy. Warsztat  – planowanie  działań  dla organizacji, stopa zwrotu. Ocena efektów pracy fundraisera

 Zgłoszenia do 5 SIERPNIA TUTAJ. 

 

 

 

 

 

 

Fot. http://www.enke.co.za

Projekt i wykonanie: Mehowmy