Za 10 dni inauguracja Festiwalu Kultur Świata

To już ósma edycja festiwalu, który prezentuje interesujące zjawiska współczesnej kultury, a jego celem jest pokazanie w jaki sposób sztuka może stać się narzędziem zmiany, rozwoju, ewolucji i promocji dialogu międzykulturowego.

 

8. Festiwal Kultur Świata „Okno na Świat” jest projektem interdyscyplinarnym poświęconym „Sztuce dla demokratycznej (R)ewolucji” w kontekście zachodzących na świecie zmian politycznych, kulturowych i społecznych. Festiwal prezentuje interesujące zjawiska współczesnej kultury, a jego celem jest pokazanie w jaki sposób sztuka może stać się narzędziem zmiany, rozwoju, ewolucji i promocji dialogu międzykulturowego.

 

Program Festiwalu obejmuje wystawy, koncerty, debaty, warsztaty oraz pokazy filmowe. Do udziału zaproszeni zostali wybitni artyści, głównie ze świata arabskiego.

 

Festiwal Okno na Świat jest przestrzenią stworzoną dla artystów z różnych kultur. Połączenie wielu narodowości ma na celu promowanie tolerancji, wzajemnego szacunku, zainteresowania „innością” i wszelkimi odległymi i wciąż niełatwymi do zrozumienia zjawiskami. Kluczowym określeniem dla całego festiwalu jest, przede wszystkim, „dialog”.

 

Wszystkie inicjatywy: koncerty, warsztaty, spotkania, prezentacje, pokazy filmowe i różnorakie projekty interdyscyplinarne dążą do stymulowania interakcji. Festiwal zadaje prowokujące pytania i sygnalizuje aktualne problemy, które są znaczące dla współczesnego świata. Głównym celem przyświecającym nam podczas tworzenia Festiwalu jest nie tylko zapewnienie publiczności wysoce artystycznych doznań, ale także zaoferowanie głębokiego zrozumienia kultur zaprezentowanych podczas całego wydarzenia.

 

Każdego roku Festiwal koncentruje się na wybranym temacie. 8. edycja będzie poświęcona „Sztuce dla demokratycznej (R)ewolucji”. – W kontekście niedawnych zmian i trwających procesów przemian mających miejsce w krajach arabskich, zdecydowaliśmy się pokazać jak sztuka może zostać użyta jako narzędzie zmiany, rozwoju i ewolucji – infromują organizatorzy.

 

Festiwal stanowi odpowiedź na polityczne i społeczne przemiany mające miejsce w świecie arabskim. Bierze również pod uwagę naszą historię i przywołuje wydarzenia z przeszłości mające wpływ na naszą obecną rzeczywistość. Gdańsk odgrywał ważną rolę w walce o wolność w okresie komunizmu. Podobnie jak podczas powstań w Egipcie, Syrii, Tunezji, 20 lat temu w Gdańsku mogliśmy na własnej skórze doświadczyć buntów społecznych, których celem była zmiana społeczna.

 

Szczegółowy program: http://www.festiwalkulturswiata.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy