Z pakietem do pracy

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz odmienić swoje życie? Weź udział w projekcie
„Z pakietem do pracy”, realizowanym przez Bałtycką Akademię Umiejętności s.c.
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku.
 

Projekt „Z pakietem do pracy” ma na celu podniesienie kwalifikacji jego uczestników, a dzięki temu zwiększenie ich szans na uzyskanie stałego i pewnego zatrudnienia. Aby rezultaty projektu były jak najlepsze, został on podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętności cenione przez pracodawców, warsztatach doskonalących umiejętności poszukiwania pracy oraz szkoleniach zawodowych. Działania te będą prowadzone pod okiem doradcy zawodowego oraz coacha, którzy pomogą uczestnikom projektu określić ścieżkę zawodową oraz będą wspierać ich w poszukiwaniu pracy. W drugim etapie projektu, jego uczestnicy będą mogli poszerzyć swoje umiejętności podczas praktyk i staży zawodowych.

Bezrobotni często podkreślają, że nie rozwijają swoich kwalifikacji zawodowych, ponieważ nie mają co zrobić z dziećmi. Z myślą o takich osobach zostanie uruchomiony Klub Malucha, w którym uczestnicy projektu będą mogli zostawić swoje pociechy na czas trwania zajęć.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 48 gdańszczan w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających stałego zatrudnienia oraz spełniających kryterium dochodowe wynoszące 351 zł na osobę w rodzinie, lub 477 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Ponadto, preferowane będą osoby z wykształcenie podstawowym lub zawodowym. 

Dokładnych informacji dot. rekrutacji udzielają pracownicy Bałtyckiej Akademii Umiejętności s.c. (lider projektu), mieszczącej się przy ul. Marynarki Polskiej 15 oraz pracownicy Zespołu Programów i Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, mieszczącego się przy ul. Leczkowa 1A (pok. 333). Osoby zainteresowane mogą kontaktować się również dzwoniąc pod numer 58 343 77 22 lub 797 909 127.

 Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca br.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Arkadiusz Kulewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy