Youth of the Future – innowacyjny projekt dla młodzieży

Czy zostałeś właściwie ukierunkowany na swoje przyszłe życie zawodowe? Czy miałeś okazję pracować w międzynarodowym środowisku? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi nie, to nie jesteś wyjątkiem wśród polskiego społeczeństwa. Natomiast jesteś w błędzie, jeśli uważasz, że nic nie da się z tym zrobić. Stworzony przez organizację AIESEC projekt Youth of the Future ma na celu rozwiązywanie niektórych z problemów polskiego nauczania.


AIESEC to największa pozarządowa organizacja studencka, skupiająca ponad 110 000 członków ze 124 krajów na świecie, której głównym celem jest kształtowanie przyszłych liderów. Youth of the Future jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, organizowany dzięki współpracy członków oddziałów AIESEC z Gdańska i Białegostoku.


Stworzony przez organizację AIESEC projekt Youth of the Future, ma na celu rozwiązywanie niektórych z problemów polskiego nauczania. Projekt stara się dotrzeć do miast, gdzie kontakt z osobami z innych krajów i dostęp do zajęć w językach obcych jest trudniejszy. Z tego powodu organizacja AIESEC tworzy warsztaty w języku angielskim, które prowadzone są przez wolontariuszy z takich krajów jak Australia, czy Brazylia. Zajęcia uczą także świadomości kulturowej i poszanowania dla drugiego człowieka.


Celem tego innowacyjnego projektu jest przeprowadzenie serii warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych na całym Pomorzu. Warsztaty te, prowadzone przez zagranicznych praktykantów, mają za zadanie zachęcenie gimnazjalistów do myślenia nad swoją przyszłością, pokazanie różnych możliwych ścieżek rozwoju i kariery, oraz uświadomienie uczestniczącym w nich uczniom, iż w każdym z nich drzemie pierwiastek lidera. Ich zadaniem jest również zachęcenie młodych ludzi do rozwoju personalnego, przeznaczania wolnego czasu na działania, które przyniosą im osobiste korzyści, a jednocześnie będą wartościowe dla społeczeństwa. Co więcej, dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mogą określić swoje słabe oraz mocne strony, dzięki czemu będą bardziej świadomi swoich możliwości. Program ma na celu wyrównanie szans uczniów pochodzących z miejscowości, w których dostęp do dodatkowych usług edukacyjnych i kulturalnych.


Warsztaty prowadzone będą przez wolontariuszy z zagranicy- studentów, którzy podróżują po całym świecie i angażują się w dodatkowe działalności, by mieć realny wpływ na to co dzieje się na świecie. Kontakt z takimi ludźmi jest bardzo dobrą okazją na wprowadzenie pierwiastka międzynarodowości wśród polskich uczniów, wpajania im wartości takich jak tolerancja, nauki okazywania gościnności oraz pokazania konieczności wspólnej pracy nad tym, by Polska była krajem postrzeganym pozytywnie na arenie międzynarodowej.


Wolontariusze poprowadzą warsztaty w styczniu w woj. podlaskim, a w lutym w woj. pomorskim. W projekcie wezmą udział także rodziny z Pomorza, które w lutym ugoszczą w swoich domach praktykantów.


Więcej informacji o organizacji można znaleźć pod adresem:http://aiesec.pl/gdansk/ oraz www.facebook.com/aiesec.ug

Osoby zainteresowane zaproszeniem wolontariuszy do swojego domu prosimy o kontakt telefoniczny: +48 58 523 13 72 lub mailowy:aiesec.gdansk@gmail.com

Projekt i wykonanie: Mehowmy