X edycja konkursu „Aktywni Seniorzy”

Zbliża się wyjątkowy czas w roku –
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC DEDYKOWANY SENIOROM I SENIORKOM.
Z tej okazji jak co roku od 10 już lat doceniamy wyjątkowych i wyróżniających się aktywnością i pasją seniorów, a także miejsca szczególnie przyjazne seniorom.

Znasz takie osoby lub miejsca? Zgłoś je do konkursu!

Ruszyła X edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Miasto Gdańsk oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów i seniorki, klubów senioralnych oraz miejsc przyjaznych seniorom. Konkurs ma promować działania i inicjatywy służące i sprzyjające poprawie jakości życia gdańskich seniorek i seniorów.

W tegorocznym konkursie zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach:

  • Aktywny Senior/Seniorka
  • Grupa Seniorów / Klub Seniora
  • Miejsce Przyjazne Seniorom
  • Senior Wolontariusz/Wolontariuszka

Konkurs ma na celu przede wszystkim docenienie i wyróżnienie aktywności osób w wieku senioralnym. Poprzez sylwetki aktywnych seniorów pokazujemy walory i dobrodziejstwa płynące z aktywnego celebrowania życia po 60-tce oraz inspirujemy do podejmowania nowych form aktywności. Pragniemy docenić tych najbardziej aktywnych – niektórzy z nich na aktywność wolontariacką i społeczną przeznaczają kilkanaście godzin tygodniowo, działając na rzecz naszego miasta i swojej lokalnej społeczności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ NOMINACJĘ?

Nominacja do konkursu następuje poprzez złożenie w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku wniosku konkursowego zgodnie z określonym wzorem.

Wniosek można:

  • przesłać elektronicznie na adres gdansk@wolontariatgdansk.pl (w tytule maila należy wpisać: Nominacja na Konkurs Aktywni Seniorzy)
  • przesłać drogą pocztową (decyduje data dotarcia, nie stempla pocztowego) na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Plac Solidarności 1/3.27, 80-863 Gdańsk (z dopiskiem: Konkurs Aktywni Seniorzy)
  • dostarczyć osobiście do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Termin składania wniosków upływa 26.09.2022 r. o godzinie 14:00.

WYNIKI KONKURSU

Laureatów konkursu poznamy podczas Gali Aktywności Senioralnej i Benefisu, która odbędzie się 4 października br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.ZAŁĄCZNIKI I DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu:

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: gdansk@wolontariatgdansk.pl oraz pod numerem telefonu 58 772 42 18 lub 58 772 42 21

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Konkurs finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Projekt i wykonanie: Mehowmy