Wznowienie naboru w konkursie na minigranty GFS

DROGIE SENIORKI I DRODZY SENIORZY!

Wznawiamy nabór w konkursie Gdański Fundusz Senioralny – konkurs na mikrogranty

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wznawia nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie inicjatyw senioralnych do kwoty 500 zł.

Przez złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, do którego zostały wprowadzone nowe zapisy: REGULAMIN 2020

 

!!! WAŻNE INFORMACJE:

 • Realizatorzy zobowiązani są do organizacji i realizacji działań z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Wnioski przyjmowane są w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10-14.
 • Termin przyjmowania wniosków upływa 7 sierpnia o godz. 14:00.
 • Wnioski można składać:
  – osobiście w biurze
  – pocztą tradycyjną
  – pocztą mailową (wymagany skan z podpisem Lidera)
 • Wnioski złożone w naborze marcowym muszą zostać zaktualizowane – z uwagi na zmianę warunków i terminów realizacji prosimy o ponowne złożenie wniosku ze zaktualizowanym harmonogramem i opisem działań.

 

INFORMACJE NT. KONKURSU UDZIELANE SĄ POD NR TEL.: 791-871-140 lub 58 772 42 21 
PROSIMY O TELEFONY W GODZ. 9-15

 

 

Wniosek: 

Wniosek – pdf

Wniosek – word

 

Załączniki:

 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy