Wypracuj sobie przyszłość!

Aby stać się uczestnikiem projektu należy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik projektu może złożyć swoje zgłoszenie równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty. Kandydaci na staż swoje aplikacje muszą złożyć najpóźniej do 30 maja 2016r.

Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej jeden miesiąc. Do akcji stale przyłączają się nowi fundatorzy staży, którzy wciąż organizują miejsca stażowe i zamieszczają swoje oferty na stronie www.wypracujprzyszlosc.pl.

Zainteresowane firmy i instytucje proszone są o przesyłanie deklaracji uczestnictwa w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej na adres: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl.
Fundatorzy staży samodzielnie składają oferty miejsc stażowych elektronicznie, na stronie projektu. Fundatorzy stażu mogą złożyć ofertę stażu nie później niż do 15 maja 2016r.

„Wypracuj Przyszłość” to nazwa projektu staży całorocznych realizowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku. Celem inicjatywy jest wola nawiązania relacji uczniów i ich przyszłych pracodawców, w tym pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu.

Partnerami projektu są Pracodawcy Pomorza i Olivia Business Centre.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy