Wypełnij ankietę – to tylko pięć minut!

 

Wszystko zaczęło się od uchwalenia 25 września 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, gdzie wśród 5 obszarów strategicznego rozwoju pojawiła się przestrzeń publiczna. Jako jeden z najważniejszych celów strategicznych stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych. Ich celem jest określenie działań na kilka najbliższych lat, poprawiających jakość gdańskich przestrzeni publicznych.

 

 

 

Wypełnij ankietę – to tylko pięć minut!

 

Na tej bazie Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie brg.gda.pl.

 

 

 

Ankieta składa się z 6 pytań, w których mieszkańcy proszeni są m.in. o wskazanie na mapie swojego miejsca zamieszkania, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby, spędzają czas wolny lub z których przystanków korzystają w najbliższym sąsiedztwie. Jej wypełnienie trwa nie dłużej niż 5 minut. Warto zatem wziąć udział w badaniu, gdyż jego wynik może stać się ważnym elementem wkreowa­niu wysokiej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.

 

ANKIETA DOSTĘPNA TUTAJ.

Projekt i wykonanie: Mehowmy