Wyniki konkursy Aktywni Seniorzy 2016

Podczas Miejskiego Balu Seniora ogłoszono Wyniki IV edycji Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Konkurs i gala finansowane są ze środków Gminy Miasta Gdańska. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu wręczono nagrody w 4 kategoriach:
– najaktywniejsza seniorka 2016,
– najaktywniejszy senior 2016,
– najciekawsza inicjatywa senioralna 2016,
– „przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.

Główna nagroda dla Aktywnej Seniorki 2016 trafiła do Krystyny Mosińskiej, przewodniczącej klubu Seniorów „Orania”, a wyróżnienie do Miroslawy Majewskiej.
Najaktywniejszym seniorem roku 2016 został Jarosław Biłat, a wyróżnienie trafiło do Jerzego Dąbrowskiego.
Tytuł Osoby Przyjaznej Seniorom 2016 przyznano Małgorzacie Lewandowskiej, związanej z Kołem Seniora „Motława”, a wyróżnienie trafiło do Jadwigi Weiher działającej na Kokoszkach.
Najlepsza Gdańska Inicjatywa Senioralna to „Łóżkowe opowieści”, których pomysłodawczyniami były Ewelina Damps i Teresa Dobierska. Były to warsztaty z szycia kap łóżkowych i jednocześnie spotkania międzypokoleniowe kobiet.

Wszystkim lauretom gratulujemy!

Projekt i wykonanie: Mehowmy