Wyniki konkursu na granty

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki wiosennej edycji konkursu
“Gdański Fundusz Senioralny”.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie otrzymane wnioski
oraz gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Poniżej prezentujemy listę zwycięskich inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie na realizację pomysłów.

INFORMACJE DLA ZWYCIĘSKICH ORGANIZACJI:

  • informacje organizacyjne dot. dalszego procedowania umów przekazane zostaną Państwu mailowo do końca bieżącego tygodnia – prosimy o zapoznanie się i odpowiedź zwrotną zgodnie z przekazanymi wskazówkami

INFORMACJE DLA ORGANIZACJI, KTÓRE NIE ZDOBYŁY DOFINANSOWANIA:

  • zainteresowani mają możliwość zapoznania się z kartami oceny formalnej i/lub merytorycznej – w celu udostępnienia prosimy o mail na adres gfs@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy