Wyniki konkursu na minigranty GFS – III edycja

Z wielką radością prezentujemy wyniki III edycji konkursu
“Gdański Fundusz Senioralny – minigranty”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom, które wzięły udział

w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Do konkursu wpłynęły 42 wnioski. Kapituła na posiedzeniu w dn. 28.09.2022 r., po analizie merytorycznej ofert dokonanej na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Konkursu, podjęła decyzję o dofinansowaniu 23 inicjatyw.

Poniżej prezentujemy zestawienie zwycięskich inicjatyw wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania:

–> LISTA DOFINANSOWANYCH INICJATYW

Informacje dla liderów zwycięskich inicjatyw: 

Obowiązkowe szkolenie dla liderów i podpisanie umów odbędzie się w dn. 30 września w godz. 10:00 w sali 3.36 w Europejskim Centrum Solidarności.

Projekt i wykonanie: Mehowmy