Wyniki konkursu na minigranty GFE – II edycja

Z wielką przyjemnością prezentujemy wyniki II edycji konkursu
„Gdański Fundusz Ekologiczny”.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone wnioski
oraz gratulujemy zwycięzcom tej edycji konkursu!

Spośród złożonych wniosków konkursowych, Kapituła na posiedzeniu w dn. 08.08.2022 r.,
po analizie merytorycznej ofert dokonanej na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Konkursu, podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 inicjatyw.

Poniżej prezentujemy listę zwycięskich inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie na realizację pomysłów:

Lista dofinansowanych inicjatyw

GRATULUJEMY !!!

INFORMACJE DLA LIDERÓW ZWYCIĘSKICH INICJATYW: w terminie do 12 sierpnia otrzymają Państwo informacje nt. terminu szkolenia i podpisania porozumień

Inicjatywy, które nie otrzymały dofinansowania:

Lista inicjatyw BEZ dofinansowania

Projekt i wykonanie: Mehowmy