Wyniki konkursu na granty – nabór uzupełniający

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki naboru uzupełniającego w konkursie “Gdański Fundusz Senioralny – granty”.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie otrzymane wnioski oraz gratulujemy zwycięzcom edycji uzupełniającej konkursu!

Poniżej prezentujemy listę zwycięskich ofert, które otrzymały dofinansowanie na realizację działań dla gdańskich seniorów i seniorek:

INFORMACJE DLA ZWYCIĘSKICH ORGANIZACJI:

  • informacje organizacyjne dot. podpisania umów w przypadku chęci realizacji zadania w kwocie dofinansowania zaproponowanej przez Kapitułę konkursu znajdziecie Państwo w wiadomości mailowej 
  • organizacje, które otrzymały dofinansowanie niższe niż wnioskowane, prosimy o aktualizację harmonogramu i budżetu zgodnie z indywidualnie przesłanymi Państwu informacjami 

INFORMACJE DLA ORGANIZACJI, KTÓRE NIE ZDOBYŁY DOFINANSOWANIA:

  • zainteresowani mają możliwość zapoznania się z kartami oceny formalnej – w celu udostępnienia prosimy o mail na adres gfs@wolontariatgdansk.pl
Projekt i wykonanie: Mehowmy