Wyniki konkursu na minigranty GFS – II edycja

Z wielką przyjemnością prezentujemy wyniki II edycji konkursu
„Gdański Fundusz Senioralny – minigranty”.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie otrzymane wnioski
oraz gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Spośród złożonych wniosków konkursowych, Kapituła na posiedzeniu w dn. 08.08.2022 r.,
po analizie merytorycznej ofert dokonanej na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Konkursu, podjęła decyzję o dofinansowaniu 20 inicjatyw.

Poniżej prezentujemy listę zwycięskich inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie na realizację pomysłów.

Lista dofinansowanych inicjatyw

INFORMACJE DLA LIDERÓW ZWYCIĘSKICH INICJATYW: w terminie do 12 sierpnia otrzymają Państwo mailowo informacje nt. terminu szkolenia i podpisania porozumień. Z osobami, które nie posiadają adresów mailowych, skontaktujemy się telefonicznie w ciągu najbliższych dni

Projekt i wykonanie: Mehowmy