Wyniki konkursu GFS – minigranty dla NGO

 

 

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie
i złożenie ciekawych wniosków wychodzących naprzeciw trudnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

Komisja Grantowa, po analizie merytorycznej ofert dokonanej na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Konkursu i Karcie Oceny Merytorycznej oraz możliwości realizacji zadania, podjęła decyzję o dofinansowaniu 17 projektów w kwotach proponowanych zgodnie z poniższym zestawieniem:

GFS – wyniki konkursu na minigranty dla NGO

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję na owocną współpracę przy realizacji projektów 🙂

Operator Programu skontaktuje się z organizacjami, którym przyznano dotacje, w celu potwierdzenia akceptacji proponowanych wartości dofinansowania, a także  omówienia dalszych kwestii formalnych związanych z podpisaniem umowy.

 

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania, zapraszamy w następnej edycji, a w międzyczasie zachęcamy do korzystania z pozostałej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu.

 

Przypominamy, że decyzje Komisji Grantowej są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich postanowień.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy