Wyniki konkursu GFS (edycja II)

PREZENTUJEMY WYNIKI II EDYCJI KONKURSU
GDAŃSKI FUNDUSZ SENIORALNY

 

Komisja Grantowa, powołana zgodnie z Regulaminem Gdańskiego Funduszu Senioralnego, na posiedzeniu
w dn. 15 września dokonała oceny merytorycznej wniosków i podjęła decyzję o dofinansowaniu 25 projektów inicjatyw senioralnych. Poniżej lista projektów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację pomysłów: 

Lista zwycięskich inicjatyw

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 🙂

Informacje o spotkaniu szkoleniowo-organizacyjnym zostaną przekazane bezpośredno liderom inicjatyw.

 

Liderów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 58 772 42 21 (w godz. 9-16) w przypadku, jeśli przed terminem uzgodnionego spotkania:

  • występują u Państwa objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (takie jak gorączka, kaszel, duszności),
  • przebywają Państwo na kwarantannie lub w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo kontakt z osobą,
    u ktorej potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2,
  • występują inne przyczyny uniemożliwiające udział w szkoleniu.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

„Gdański Fundusz Senioralny” realizowany jest w ramach projektu GDAŃSKIE FUNDUSZE,
dofinansowany ze środków Miasta Gdańsk w ramach Programu Współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Projekt i wykonanie: Mehowmy