WYNIKI KONKURSU Gdański Fundusz Senioralny – nabór na granty do 5000 tys. 

W związku z problemami technicznymi platformy www.witkac.pl poniżej publikujemy wyniki konkursu Gdański Fundusz Senioralny – nabór na granty do 5000 tys. 

Numer

Tytuł oferty / Oferent

Status

Ocena formalna

Kwota wnioskowana

Ocena końcowa 

Kwota dofinansowania

Uwagi

 

projektu

 

19

Ruch -Zabawa- Integracja

Złożona

Pozytywna

4 650 zł

27,16

4 650

brak wartości

 

Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”

 
 

11

” Art-Seniorzy „warsztaty plastyczne dla osób dorosłych na Suchaninie

Złożona

Pozytywna

2 650 zł

25,83

2 280

1. zakup materiałow do warsztatów platycznych(np. farby olejne, pędzle, sztalugi i inne) – 100 zł oraz zakup art ,spożywczych na poczęstunek (np.herbata ,kawa, ciastka) – 50 zł nie stanowią wkładu osobowego tylko ew. finansowy 2. zmniejszono dotację o 370 zł (należy tą kwotę pomniejszyć na poziomie kosztów obsługi zadania)

 

Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”

 

18

Klub Seniora w Gościnnej Przystani 2018

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

25,66

5 000

brak wartości

 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

 

20

Cykl występów teatralnych Senioralnej Grupy Artystycznej „Przystanek 21”

Złożona

Pozytywna

4 850 zł

25,58

4 850

brak wartości

 

Stowarzyszenie-Klub Inicjatyw Seniora

 

13

Seniorze wyjdź z domu – bądź odważny. 

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

25,41

5 000

brak wartości

 

Stowarzyszenie Eksploratorium Społeczne

 

22

„Będzie wesoło…….i jeszcze jak!” 

Złożona

Pozytywna

4 970 zł

25,25

4 970

brak wartości

 

Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”

 

1

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH REPRESJONOWANYCH 

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

24,37

5 000

brak wartości

 

STOWARZYSZENIE POLAKÓW REPRESJONOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ ODDZIAŁ GDAŃSK

 

12

Walka z rakiem to nie tylko leki

Złożona

Pozytywna

2 900 zł

24,33

2 330

1. zmniejszono dotację o 570 zł (należy tą kwotę pomniejszyć na poziomie kosztów obsługi zadania)

 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

 

16

Klub Młodego Seniora

Złożona

Pozytywna

4 964 zł

24,16

4 964

brak wartości

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowo Dom Sąsiedzki

 

5

Kombatant- aktywny senior.

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

23,5

5 000

Zakup biletów wstępu do placówki kulturalnej i zakup suplementów diety nie stanowi wkładu osobowego, konieczne wykazanie innego wkładu osobowego na poziomie min 10% tj. 500 zł, po spełnieniu warunku dotacja zostaje przyznana)

 

Związek Byłych Więźniów Politycznych

 

7

Grupa Taneczna Fundacji Świat Wrażliwy

Złożona

Pozytywna

3 400 zł

23,5

3 400

brak wartości

 

Fundacja „Świat Wrażliwy”

 

4

„Zdrowo na sportowo”

Złożona

Pozytywna

3 740 zł

23,33

3 740

koszty bankowe – 99,00 zł nie stanowią wkładu osobowego.

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Spartanka”

 

10

Aktywny Gdańszczanin 60 + 

Złożona

Pozytywna

4 933 zł

23,16

4 933

brak wartości

 

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

 

23

Klub Seniora Biskupia 6 – 2018

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

23,12

3 600

zmniejszenie kwoty na materiałach do spotkań/warsztatów

 

FUNDACJA ŻYCIE I PASJA

 

14

Życie zaczyna się po 60-tce

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

22,75

3 200

zmniejszenie kwoty na stawkach godzinowych trenerów/prowadzących

 

Stowarzyszenie Crede Femina

 

17

Seniorów Lato na Bogato

Złożona

Pozytywna

3 450 zł

22,75

3 440

10 zł – prosimy o zdjęcie z kosztów obsługi zadania (administracyjne)

 

Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży

 

15

Warszaty „Fotografia dla seniorów”

Złożona

Pozytywna

5 000 zł

22,33

4 900

1. zmniejszono dotację o 100 zł (należy tą kwotę pomniejszyć na poziomie kosztów obsługi zadania)

 

Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości

 

18

W zdrowym ciele – zdrowy senior – spracery Nordic Walking po gdańskich parkach

Złożona

Pozytywna

4 990 zł

21,41

4 990

brak wartości

 

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy

 

24

Klub Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”

Złożona

Pozytywna

4 970 zł

20,58

3 753

brak wartości

 

Pomorska Delegatura Fundacji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

6

Świadomość Konsumencka Wśród Gdańskich Seniorów

Odrzucona

Pozytywna

4 900 zł

14,17

brak wartości

brak wartości

 

Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP

 

9

Czas na zmiany – alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez bezdomnych seniorów

Odrzucona

Pozytywna

5 000 zł

20,51

brak wartości

brak wartości

 

Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta Koło Gdańskie

 

21

Olivia Camerata: jesienny koncert w ramach cyklu „Cztery pory roku”

Odrzucona

Pozytywna

5 000 zł

15,79

brak wartości

brak wartości

 

Fundacja Gdańsk Global

 

2

EMERYT TEŻ CZŁOWIEK

Odrzucona

Negatywna

5 000 zł

nie dotyczy

szczegóły oceny

brak wartości

 

Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów O/O Gdańsk Koło Nr 11

 

3

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Odrzucona

Negatywna

3 000 zł

nie dotyczy

szczegóły oceny

brak wartości

 

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Gdańsku

 
Projekt i wykonanie: Mehowmy