Wyniki Gdańskiego Funduszu Senioralnego 2019 – dotacje dla NGO

Gdański Fundusz Senioralny dla Organizacji rozstrzygnięty.

W ramach konkursu kapituła postanowiła przyznać 14 dotacji na łączną kwotę
65 000 zł. Ocenę formalna przeszły pozytywnie 23 projekty, natomiast po dwustopniowej ocenie merytorycznej wyniki prezentują się następująco.

Wyniki

Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli zwycięskich organizacji o kontakt, celem podpisania umowy na dofinansowanie.

 

 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy