Wyniki formalne konkursu „Gdański Fundusz Senioralny – nabór na granty do 5000 zł.”

Informujemy, że zakończona została ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Poniżej prezentujemy wyniki formalne konkursu „Gdański Fundusz Senioralny – nabór na granty do 5000 zł.

Oferty złożone w konkursie „Gdański Fundusz Senioralny – nabór na granty do 5000 zł.”, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zapraszamy na II etapu oceny merytorycznej – prezentacje projektu przed Komisją Konkursową.

Prezentacje projektu (5-minutowa, forma dowolna) odbędą się w dniach 12-13 czerwca w godzinach 8:00 – 14:00 w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku ul.Plac Solidarności 1 (III piętro, pok. 3.28). O godzinach poinformujemy we wtorek 5 czerwca 2018 roku.

 

Lp.

Tytuł oferty/ Oferent

Wartość zadania

Kwota wnioskowana

Wynik oceny

Uzasadnienie

1

Kombatant- aktywny senior.
 Związek Byłych Więźniów Politycznych

5 600,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

2

Aktywny Gdańszczanin 60 +
 Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

5 483,00 zł

4 933,00 zł

Pozytywna

 

3

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH REPRESJONOWANYCH
 STOWARZYSZENIE POLAKÓW REPRESJONOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ ODDZIAŁ GDAŃSK

5 700,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

4

Klub Seniora w Gościnnej Przystani 2018
 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

5 561,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

5

Seniorze wyjdź z domu – bądź odważny.
 Stowarzyszenie Eksploratorium Społeczne

6 100,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

6

Ruch -Zabawa- Integracja
 Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”

5 250,00 zł

4 650,00 zł

Pozytywna

 

7

„Zdrowo na sportowo”
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Spartanka”

4 439,00 zł

3 740,00 zł

Pozytywna

 

8

Olivia Camerata: jesienny koncert w ramach cyklu „Cztery pory roku”
 Fundacja Gdańsk Global

6 000,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

9

„Będzie wesoło…….i jeszcze jak!”
 Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”

5 770,00 zł

4 970,00 zł

Pozytywna

 

10

Grupa Taneczna Fundacji Świat Wrażliwy
 Fundacja „Świat Wrażliwy”

3 800,00 zł

3 400,00 zł

Pozytywna

 

11

” Art-Seniorzy „warsztaty plastyczne dla osób dorosłych na Suchaninie
 Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”

3 500,00 zł

2 650,00 zł

Pozytywna

 

12

Świadomość Konsumencka Wśród Gdańskich Seniorów
 Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP

5 900,00 zł

4 900,00 zł

Pozytywna

 

13

Seniorów Lato na Bogato
 Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży

3 834,00 zł

3 450,00 zł

Pozytywna

 

14

Cykl występów teatralnych Senioralnej Grupy Artystycznej „Przystanek 21”
 Stowarzyszenie-Klub Inicjatyw Seniora

5 630,00 zł

4 850,00 zł

Pozytywna

 

15

Czas na zmiany – alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez bezdomnych seniorów
 Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta Koło Gdańskie

5 750,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

16

Walka z rakiem to nie tylko leki
 Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

3 425,00 zł

2 900,00 zł

Pozytywna

 

17

Warszaty „Fotografia dla seniorów”
 Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości

5 600,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

18

Klub Młodego Seniora
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowo Dom Sąsiedzki

5 754,00 zł

4 964,00 zł

Pozytywna

 

19

Życie zaczyna się po 60-tce
 Stowarzyszenie Crede Femina

5 600,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

20

Klub Seniora Biskupia 6 – 2018
 FUNDACJA ŻYCIE I PASJA

6 050,00 zł

5 000,00 zł

Pozytywna

 

21

Klub Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”
 Pomorska Delegatura Fundacji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

5 570,00 zł

4 970,00 zł

Pozytywna

 

22

W zdrowym ciele –  zdrowy senior – spracery Nordic Walking po gdańskich parkach
 Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy

6 010,00 zł

4 990,00 zł

Pozytywna

 

23

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Gdańsku

4 310,00 zł

3 000,00 zł

Negatywna

Budżet nie uwzględnia założonych limitów procentowych i kwotowych kosztów.

24

EMERYT TEŻ CZŁOWIEK
 Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów O/O Gdańsk Koło Nr 11

5 700,00 zł

5 000,00 zł

Negatywna

Budżet nie uwzględnia założonych limitów procentowych i kwotowych kosztów.

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy