Wykład: „Prawa człowieka w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej”

Fundacja Nasza Przestrzeń i Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają na wykład: „Prawa człowieka w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej”. Spotkanie odbędzie się  w ramach działającego punktu konsultacyjnego o prawach człowieka, realizowanego poprzez projekt Świat Praw Człowieka.

Punkt został stworzony dla osób działających na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej, które zainteresowane są wsparciem merytorycznym w zakresie edukacji o prawach człowieka. Konsultantki pomagają w tworzeniu scenariuszy lekcji i warsztatów, dzielą się bazą wiedzy. W czasie najbliższego dyżuru zapraszamy na wykład pt.  „Prawa człowieka w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej”.
Tematyka:
Czy Izrael jest państwem prawa zgodnie z europejskimi standardami? Czy ta jedyna w regionie Bliskiego Wschodu demokracja dostępna jest dla wszystkich obywateli? Jaki jest aktualny stan dostępu Palestyńczyków do czystej wody? Na te oraz inne pytania odpowiemy na spotkaniu, którego tematem będzie stan przestrzegania praw człowieka w Państwie Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Podczas wykładu zostanie poruszona również kwestia budującego się muru bezpieczeństwa rozdzielającego terytorium Izraela od Autonomii Palestyńskiej, sytuacji izraelskich Arabów oraz Palestyńczyków mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu i Strefie Gazy. Poddamy także analizie wpływ osadnictwa żydowskiego na przestrzeganie palestyńskich praw oraz nie zapomnimy spojrzeć na sytuację izraelskich homoseksualistów.  

Osoba prowadząca:
Martyna Zielińska – Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja: stosunki międzynarodowe). Specjalizuje się w problematyce Bliskiego Wschodu. Jej zainteresowania koncentrują się w szczególności wokół Państwa Izraela i konfliktu izraelsko – palestyńskiego. Jako wolontariusz izraelskiej organizacji „Go Eco” odbyła miesięczną podróż po Izraelu. W 2010 roku otrzymała stypendium „Presidential Merit Scholarschip” na Uniwersytecie w Hajfie w Izraelu.

Termin:  26 (czwartek) kwietnia 2012 godz. 17.00 – 18.30
Miejsce wykładu: Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4 (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu)

Projekt i wykonanie: Mehowmy