Wyjedź na wolontariat do Grecji – jakieś pytania? Przyjdź na spotkanie!

Wolontariat zagraniczny to sposób na spędzenie wolnego czasu, rozwinięcie swoich umiejętności, poznanie nowych znajomych i zdobycie unikatowego doświadczenia. Z reguły rekrutacja odbywa się trzy razy do roku. W tym wypadku jest inaczej.

 

Pierwsza propozycja to wolontariat w greckim przedszkolu. Do codziennych zadań wolontariusza będzie należała m.in. opieka nad dziećmi, pomoc w realizacji ich codziennych czynności oraz wspólna zabawa i dbałość o czystość pomieszczeń przedszkola. Wolontariusz będzie pomagać w prowadzeniu warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, będzie brać udział w wycieczkach, a także zajmie się animacją czasu wolnego swoich podopiecznych. Istotną częścią projektu będzie zaangażowanie przy organizacji imprez okolicznościowych odbywających się w przedszkolu. To również okazja do realizacji własnych pomysłów w zakresie pracy z dziećmi. Dla kogo jest ten wyjazd? Dla wszystkich lubiących dzieci, kreatywnych osób w wieku od 18 do 30 lat. Specjalne umiejętności ani doświadczenie nie jest wymagane. Musisz być zmotywowany i otwarty na nowe rzeczy.

 

Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe (w wys. 95 EU/miesiąc) oraz 90% kosztu transportu międzynarodowego pokrywają organizatorzy. Wolontariusze opłacają jedynie 10% kosztów transportu do i z Grecji. Projekt finansowany jest przez Program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Aby wziąć udział w projekcie prześlij CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim najpóźniej do 30.04.2013r. Dokumenty możesz przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45) lub emailem (sonia@cwm.org.pl).

 

W liście motywacyjnym zawrzyj odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania i w jaki sposób chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne) oraz dotychczasowe doświadczenia pozaszkolne – praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.

 

Jeżeli nie przedszkole to może Centrum Kreatywnej Pracy z Dziećmi? Tu do codziennych zadań wolontariusza będzie należała pomoc w realizacji warsztatów i zajęć artystycznych (m.in. muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla dzieci w wieku 5-12 lat, organizacja czasu wolnego i pilnowanie podopiecznych Centrum oraz pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów i pomieszczeń do zajęć. Twoje pomysły będą mile widziane. Warunki wyjazdu i sposób zgłoszenia jest tu taki sam jak w przypadku oferty związanej z wolontariatem w przedszkolu.

 

Masz dodatkowe pytania? Przyjdź na spotkanie dotyczące wolontariatu zagranicznego. Spotkanie Informacyjne odbędzie się 21 marca 2013r.  w Urzędzie Miasta Gdynia (ul. 10 lutego 24, Gdynia) w sali nr 107 w godzinach 17.00 – 19.00. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja Wolontariatu Europejskiego oraz wolontariuszy zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

Foto: Tango7174

Projekt i wykonanie: Mehowmy