Wyjdź poza schemat, rusza konkurs „Energia przyszłosci”

Buty ładujące telefon komórkowy i pozdrowienia przysłane z przyszłości pojawiły się w poprzednich edycjach konkursu „Energia Przyszłości”. Co wymyślą uczestnicy i która szkoła wywalczy cenne nagrody w tym roku, dowiemy się podczas kwietniowego finału.  Żeby się w nim znaleźć trzeba najpierw podjąć decyzję o starcie. Grupa Energa, organizator konkursu właśnie ogłosiła  nabór do pierwszego etapu.


W tegorocznej, czwartej edycji konkursu „Energia Przyszłości”, uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski – zmierzą się z tematem „Czy da się zmagazynować energię?”. Laureatami poprzedniej edycji są uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, którzy najlepiej poradzili sobie z pytaniem o przyszłość poligeneracji i kogeneracji.


Do konkursu mogą przystąpić zespoły ze szkół w całej Polsce składające się z 3 uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem. Zgłoszenia można dokonać przez stronę www.actaenergetica.org

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na przygotowaniu przez zespół pracy pisemnej pt. „Energia Przyszłości. Czy da się zmagazynować energię?”. Termin ich nadsyłania upływa 6 marca 2015 r.


– Jury oceniając prace konkursowe weźmie pod uwagę merytoryczny poziom opracowania, nowatorskie ujęcie problemu, a także  potencjalną możliwość zastosowania omawianych zagadnień w przemyśle i nauce. Zależy nam aby wyzwolić w młodych ludziach kreatywność opartą na wiedzy zdobytej również poza szkolnym programem.– mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Departamentu Rozwoju i Regulacji w Energa SA.


W drugim, finałowym etapie pięć zespołów, których prace zostaną ocenione najwyżej, zaprezentuje swoje projekty. Finałowe prezentacje odbędą się  17 kwietnia 2015 roku w Gdańsku. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a ich szkoły otrzymają pieniądze na zakup pomocy naukowych.


 – Z roku na rok uczniowie podnoszą poprzeczkę. Oceniając poprzednie edycje konkursu, wiemy jak twórczy potrafią być uczniowie, jeśli tylko pozwoli się im wyjść poza szkolny schemat – mówi Rafał Hyrzyński. – Chodzi nie tylko o ponadstandardową wiedzę, ale również oryginalne pomysły  i sposoby ich prezentacji – tłumaczy.


Przykładami takich rozwiązań z poprzednich edycji mogą być świecąca piłka, buty ładujące  telefon komórkowy, czy nagranie z pozdrowieniami z przyszłości.  Organizatorzy są przekonani, że i w tym roku nie zabraknie interesujących pomysłów.


„Energia Przyszłości” cieszy się dużym zainteresowaniem szkół i samych uczniów. Co roku do udziału zgłasza się kilkadziesiąt zespołów. Konkurs wpisał się już na dobre w szkolne kalendarze ważnych wydarzeń. Wśród dotychczasowych uczestników są szkoły, które aby sięgnąć po zwycięstwo próbowały swoich sił w kolejnych edycjach. Przykładem jest ubiegłoroczny laureat czyli Zespół Szkół Elektrycznych z Włocławka.


Oto nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • 1. miejsce – laptopy dla każdego członka zespołu (w tym dla opiekuna) oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów
  • 2. miejsce – tablety dla zespołu oraz 8 000 zł dla szkoły
  • 3. miejsce –  smartfony dla zespołu oraz 5 000 zł dla szkoły


– Jako firma odpowiedzialna społecznie kładziemy duży nacisk na popularyzację wiedzy o energetyce. Działania te realizujemy w ramach programu Energa Edukacja, którego głównym celem jest edukacja nt. bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. – mówi Katarzyna Kowalska, dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji w Energa SA. – Pragniemy pobudzać do twórczego myślenia i odkrywania świata na każdym etapie nauczania. Najmłodszym chcemy odpowiedzieć na podstawowe pytania:  skąd bierze się prąd i jak zmienia nasze życie. Starszych inspirujemy do związania naukowej drogi z energetyką – dodaje.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.actaenergetica.org

Projekt i wykonanie: Mehowmy