Wydział dowodzenia ma uprawnienia habilitacyjne

W poniedziałek, 25 czerwca, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.


Uprawnienia przyznała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. W związku z uzyskaniem wyższych uprawnień wydział będzie mógł prowadzić studia doktoranckie (III stopnia). Obecnie kształci studentów cywilnych na I i II stopniu oraz oficerów MW na różnego typu kursach.

 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich powstał w 1979 roku jako Wydział Dowódczo-Sztabowy, którego zadaniem było kształcenie kadry dowódczej w zakresie sztuki operacyjnej i dowodzenia. Do czasów obecnych wydział przeszedł szereg zmian organizacyjnych. Obecnie w jego skład wchodzą: Instytut Operacji Morskich, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

 

W roku akademickim 2011/2012 na wydziale kształciło się ponad 1500 studentów cywilnych oraz ponad 170 oficerów Marynarki Wojennej. Aktualnie WDiOM oferuje dwa kierunki studiów na I i II stopniu: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Obydwa można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Na pierwszym kierunku są trzy specjalności: bezpieczeństwo morskie państwa, edukacja dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwo publiczne. Natomiast w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego studenci mają do wyboru dwie specjalności: zarządzanie kryzysowe oraz administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umowa pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Komenda Główną Policji umożliwia absolwentom specjalności: administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego wstąpienie do Policji i jednocześnie powoduje o połowę krótsze szkolenie podstawowe.

 

Wydział dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 zaoferował 600 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 480 miejsc na studiach niestacjonarnych.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Foto: Krzysztof Miłosz

Projekt i wykonanie: Mehowmy