Wszystko o Budżecie Obywatelskim 2014 – podsumowanie

W dniach 10-23 lutego gdańszczanie będą mogli oddać swój głos w Pilotażowym Projekcie Budżet Obywatelski 2014. Do rozdysponowania jest 9 milionów złotych – po 1,5 mln zł na każdy z sześciu okręgów konsultacyjnych.

Liczba wniosków złożonych przez gdańszczan – 417

Liczba wniosków wpisanych do Bazy Projektów – 308

Wnioski, które nie zostały wpisane do Bazy Projektów z przyczyn formalno-prawnych – 105

Liczba wniosków wycofanych przez wnioskodawców – 4

Łączna kwota na zadania zgłoszone do pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 2014
89 421 964,67 PLN

Zadania, które pozostają do głosowania w Bazie Projektów opiewają na kwotę
68 547 528,07 PLN

Średnia wieku wnioskodawcy – 45 lat

Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 45 lat

Wśród składających wnioski 212 to kobiety, a 202 to mężczyźni

Wśród wnioskodawców, których wnioski są w Bazie – 154 to kobiety i 154 to mężczyźni

Okręg I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce.
Złożonych wniosków – 73, TAK – 55, NIE – 18
Łączna kwota – 14 536 054 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 11 093 734 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 48 lat
Wśród składających wnioski 41 to kobiety, 32 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 29 kobiet i 26 mężczyzn.
 
Okręg II – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.
NAJWIĘCEJ złożonych wniosków – 94, TAK – 56, NIE – 37, WYCOFANY – 1
Łączna kwota – 17 314 214 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 10 462 530 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 43 lata
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 41 lat
Wśród składających wnioski 45 to kobiety, 49 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 24 kobiet i 32 mężczyzn.

Okręg III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.
Złożonych wniosków – 53, TAK – 42, NIE – 11
Łączna kwota – 11 896 102 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 8 730 297 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 46 lat
Wśród składających wnioski 21 to kobiety, 32 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 19 kobiet i 23 mężczyzn.

Okręg IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.
Złożonych wniosków – 65, TAK – 53, NIE – 12
Łączna kwota – 15 076 019,60 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 13 255 990 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 47 lat
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 48 lat
Wśród składających wnioski 35 to kobiety, 30 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 27 kobiet i 26 mężczyzn.

Okręg V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.
NAJMNIEJ złożonych wniosków 46, TAK – 33, NIE – 12, WYCOFANY – 1
Łączna kwota – 12 518 733 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 9 471 023 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 44 lata
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 43 lat
Wśród składających wnioski 22 to kobiety, 24 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 17 kobiet i 16 mężczyzn.

Okręg VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.
Złożonych wniosków – 86, TAK – 69, NIE – 15, WYCOFANE – 2
Łączna kwota – 18 080 842,07 PLN
Kwota na jaką opiewają projekty w Bazie – 15 533 954,07 PLN
Średnia wieku wnioskodawców – 45 lat
Średnia wieku wnioskodawców, których projekty znalazły się w Bazie – 46 lat
Wśród składających wnioski 48 to kobiety, 38 to mężczyźni.
W Bazie Projektów pozostają wnioski 38 kobiet i 31 mężczyzn.

Co przed nami?
•    4 lutego 2014 r. – losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej. Możesz śledzić losowanie  online od godz. 9:00 na stronie www.gdansk.pl
•    10-23 lutego 2014 r. – głosowanie nad propozycjami
•    25 lutego 2014 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów, przekazanie wyników konsultacji Prezydentowi Miasta, który przedstawia je Radnym Miejskim na najbliższym posiedzenie Rady Miasta 27 lutego.
Przekazanie środków do jednostek miejskich i realizacja zadań do końca 2014 r.
•    marzec 2014 r. – ewaluacja projektu i przedstawienie rekomendacji do Budżetu Obywatelskiego 2015

Kto może uczestniczyć w głosowaniu w dniach 10-23 lutego 2014 r.?
Uprawnionymi do wzięcia udziału w dwuetapowych konsultacjach BO 2014 (składania wniosków i głosowania) są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (4 listopada 2013 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy lub wpisani do gdańskiego rejestru wyborców.  
Łącznie to 375 075 osób.

Jak będę głosować?
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r. Rozpocznie się 10 lutego 2014 r. o godz. 00:01, a zakończy 23 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Będzie ono miało formę elektroniczną.
Będziesz mógł zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane przeglądarki w wersji aktualnej: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari; urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi: IOS, Android, Windows), a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych Punktach Konsultacyjnych.
W obu przypadkach do systemu muszą być wprowadzone podstawowe dane:

  •  Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych nazwisk wpisywane z myślnikiem)
  • Numer PESEL

W Punktach stacjonarnych mogą ci pomóc dyżurujący tam urzędnicy. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich (Osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL).  
Głosując w Internecie będziesz musiał podać dodatkowo adres email (jeden dla jednego głosującego) na który otrzymasz link weryfikujący dostęp do głosowania. W przypadku, gdy system nie dopuści Cię do głosowania na ten sam adres otrzymasz informację dlaczego tak się stało i co z tym zrobić.
Ile mam głosów?
Głosowanie odbywa się jednorazowo na wybrane projekty albo przez Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. Możesz zagłosować na maksymalnie 5 (5 po jednym głosie, nie 5 na jeden projekt)projektów z dowolnego Okręgu Konsultacyjnego.
Gdzie będą mieściły się Punkty Konsultacyjne i w jakich będą czynne godzinach?
Decyzją Zespołu Konsultacyjnego Punkty te będą znajdować się w:

Trzy Punkty Konsultacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2
czynne w:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00-16:00,
środę w godz. 8:00-17:00,
piątek w godz. 8:00-15:00.

Osiem Punktów Konsultacyjnych w szkołach czynne:
wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30
i w niedzielę w godz. 10:00-15:00. (2 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 niedziele)

STOGI
Szkoła Podstawowa Nr 11,
ul. Stryjewskiego 28

PIECKI-MIGOWO
XX Liceum Ogólnokształcące,
ul. Dobrowolskiego 6

PRZYMORZE WIELKIE
Szkoła Podstawowa Nr 79,
ul. Kołobrzeska 49

BRZEŹNO
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1
ul. Krasickiego 10

OLIWA
Szkoła Podstawowa Nr 23,
ul. Opacka 7

ŚRÓDMIEŚCIE
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe
ul. Seredyńskiego 1A

WRZESZCZ DOLNY
Szkoła Podstawowa Nr 52,
ul. Kościuszki 111

OSOWA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Jak znajdę wybrane przez siebie projekty w panelu do głosowania?
Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów Konsultacyjnych. Tak jak zbierane i opiniowane były projekty. Wchodzisz do wybranego Okręgu i zaznaczasz wybrany projekt. Możesz oddać głosy dowolnie np. Pięć projektów w jednym Okręgu lub po jednym projekcie w pięciu Okręgach. Na koniec zatwierdzisz wybór.
I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce.
II –  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice.
III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki.
IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.
V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe.
VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki.

Jak będą opisane zadania?
Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. Zmienia się jedynie numer zadania. 4 lutego 2014 r. wylosowane zostaną numery dla poszczególnych projektów w Okręgach Konsultacyjnych.
1. numer kolejny wylosowany 4 lutego 2014 r.,
2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),
3. streszczenie projektu (do 100 słów),
4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),
5. szacowany koszt projektu,
6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,
7. miejsce na oddanie głosu.

GŁOSOWANIE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM (PK) KROK PO KROKU

1.    – Pracownik Punktu Konsultacyjnego (PK) loguje się na swój imienny identyfikator w aplikacji.

2- Mieszkaniec legitymuje się dowodem osobistym lub legitymacją szkolną musi znać PESEL.

3 – Pracownik PK wpisuje PESEL oraz imię i nazwisko (w przypadku nazwisk dwuczłonowych rozdzielonych myślnikiem) mieszkańca w systemie.

4 – Aplikacja weryfikuje PESEL, imię i nazwisko. Otwiera lub nie panel głosowania. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania – system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach. W PK będzie formularz do zgłoszenia uwagi.

5 – Po poprawnej weryfikacji z dostarczonej bazy, pracownik odstępuje komputer z aplikacją mieszkańcowi.

6 – Mieszkaniec wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

7 – Mieszkaniec zatwierdza głosowanie.

GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET

1 – Mieszkaniec wchodzi na stronę Miasta z której zostanie przekierowany do moduły WIBO.

2 – Mieszkaniec uruchamia w przeglądarce aplikację zet.WIBO. Ma wstępną informację w czym bierze udział. Akceptuje ekrany powitalne, wybiera GŁOSUJ.

3 –  Przechodzi do głosowania WIDZI  okienka do uzupełnienia (PESEL, imię, nazwisko oraz 2 x email).

4 – Aplikacja wysyła na podany email link weryfikacyjny w przypadku poprawnej walidacji PESEL (PESEL), w przypadku błędnego PESEL system nie dopuści do zatwierdzenia danych osobowych. W przypadku błędnej walidacji nr PESEL (np. z powodu ponownego użycia) aplikacja wyświetli informacje pozwalające zidentyfikować IP oraz datę, kiedy nastąpiło głosowanie na weryfikowany nr PESEL. W przypadku braku PESEL w bazie uprawniającej do głosowania – system okazuje komunikat brak uprawnienia do udziału w konsultacjach.

5 – Mieszkaniec klika na link podesłany na adres skrzynki email

6 – Aplikacja umożliwia kontynuowanie oddanie głosu

7 – Mieszkaniec dokonuje głosowania wybiera od 1 do 5 projektów we wszystkich Okręgach Konsultacyjnych, oddając po jednym głosie oraz zatwierdza głosy. W przypadku oddanej mniejszej liczby głosów niż pięć ma komunikat, że oddał np 3 głosy i że nie będzie mógł głosować powtórnie.

8 – Zatwierdza wybór.

Więcej informacji:
Piotr Kowalczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska  ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych – tel. 695 890 225

 

 

 

 

 

 

Foto: http://energia-pl.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy