Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE

5 września 2011 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE” organizowana w ramach polskiej Prezydencji dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencję organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministerstwo Gospodarki.

Celem konferencji jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych do zwiększenia obecności i skuteczności CSR w UE. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną m.in. wyniki projektu „Wizja 2050”, realizowanego przez Światową Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), którego celem jest określenie roli, jaką biznes ma do odegrania na przestrzeni najbliższych dekad w kształtowaniu warunków umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń. Ponadto, podkreślona zostanie potrzeba zwiększania transparentności i wiarygodności danych, w tym pozafinansowych, umożliwiających rozwój odpowiedzialnych inwestycji oraz dostarczających wiedzy niezbędnej do wzmocnienia relacji z interesariuszami.

 

Więcej informacji na stronie Polskiej Prezdencji CSR

za www.odpowiedzialnybiznes.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy