Wsparcie dla opiekunów rodzinnych – możesz pomóc!

Wspieramy opiekunów rodzinnych

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości – pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię „Opiekun rodzinny – nie musi być sam” zapraszają do udziału projekcie, którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w całej Polsce. Jest to II edycja programu, rozpoczętego w 2017 roku.

1. Opcja dla przyszłych koordynatorów

Szkolenie dla koordynatorów, którzy później będą wspierać rekrutację wolontariuszy w zakresie wolontariatyu opiekuńczego.

Zapraszamy ośrodki pomocy społecznej, zespoły opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe, parafie i inne organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Odbiorcami pomocy będą również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi niesamodzielnymi w domach.

Osobę do udziału w projekcie może zgłosić instytucja lub osoba indywidualna, która potwierdzi współpracę z określoną instytucją w zakresie tworzenia wolontariatu w środowisku lokalnym (instytucja pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wyznaniowa, organizacja pozarządowa).

Zgłoszenia i terminy

Formularze zgłoszeniowe wraz z  deklaracją uczestnictwa należy wysyłać do 6 kwietnia na adres: wolontariatlokalny@agora.pl 

Terminy szkoleń: część I: 13 – 14 kwietnia; część II: 11 – 12 maja.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji na www.wolontariatopiekunczy.pl

2. Opcja dla opiekunów rodzinnych

Ponadto osoby sprawujące opiekę nad bliskimi w domach mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką i rehabilitantem, które odbywają się w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku.

Dostępne terminy szkoleń: 24 marca, sobota, godz. 10 – 14, 28 marca, środa, godz. 16 – 20. Zgłoszenia przyjmuje Anna Włodkowska: a.wlodkowska@hospicja.pl lub telefonicznie 668 450 743.

Kontakt: Anna Laska, a.laska@hospicja.pl tel: 668 895 072

Projekt i wykonanie: Mehowmy